ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กตัวซี

ประเภทการใช้งาน

เหล็กตัวซี มีความหนาและความกว้างของปีกแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน โดยปกติจะถูกใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างหลังคาและค้ำยันโครงสร้างอาคาร

ขนาดและความหนาที่ผลิต

ขนาดของตัวซี ความหนา (มม.)
นิ้ว มม. 1.60 2.00 2.30 2.80 3.20
3 75x45x15
   
4 100x50x20
  120x40x20        
5 125x50x20    
 
6 150x50x20    
 
  150x75x20        
คลิกตารางเพื่อขยาย *สามารถสั่งทำนอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้ได้