ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กแผ่นพับรูปทรงต่างๆ

ประเภทการใช้งาน

เหล็กแผ่นพับรูปทรงต่างๆ จะถูกใช้ในงานโครงสร้างหลังคา และรองรับโครงสร้างอาคาร

ขนาดและความหนาที่ผลิต

เหล็กผิวเคลือบ
พับรูปทรงต่างๆ
รูปทรงต่างๆ (ช่วงขนาด)
ความหนา
(มม.)
พับฉาก พับราง พับรูปตัวซี
32
จนถึง
100
100
จนถึง
200
50x25
จนถึง
100x50
125x25
จนถึง
150x75
75x45x15
จนถึง
100x50x20
120x50x20
จนถึง
200x50x25
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
 
2.8
 
3
 
3.2
   
3.4
   
 
3.6
   
 
3.8
   
 
4
   
 
4.2      
   
4.4      
   
4.6      
   
4.8      
   
5      
   
5.2      
   
5.4      
   
5.6      
   
5.8      
   
6      
   
คลิกตารางเพื่อขยาย *หมายเหตุ : ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ขายก่อนสั่งซื้อ