ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
ท่อกลม

ประเภทการใช้งาน

ท่อกลม จะถูกใช้ในงานโครงสร้างโรงงาน, โกดัง, โรงเก็บวัสดุ และโครงสร้างเครื่องจักร

ขนาดและความหนาที่ผลิต

คลิกตารางเพื่อขยาย
*สามารถสั่งทำนอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้ได้