ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กเพลาขาว

ประเภทการใช้งาน

เหล็กเพลาขาว จะถูกใช้ในงานโครงสร้างโรงงาน, โกดัง, โรงเก็บวัสดุ, น๊อต, สกรู, ตะปู, อะไหล่เครื่องจักร

ขนาดที่ผลิต

แบบ ขนาด (มม.)
เส้นกลม 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 28 30 32
35 36 38 40 42 45
48 50 55 60 65 70
75 80 85 90 95 100
แบบ ระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน (มม.)
เส้นหกเหลี่ยม 5.5 6 7 8 9 10
11 13 14 17 19 21
22 24 26 27 30 32
36 41 46 50 55 60
65 70 75 80    
*มีเฉพาะขนาดที่กำหนดเท่านั้น