ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กข้ออ้อย

ประเภทการใช้งาน

เหล็กข้ออ้อย จะถูกใช้ในงานโครงสร้างโรงงาน, โกดัง, โรงเก็บวัสดุ, รองรับโครงสร้างอาคาร

เกรด, ขนาด และน้ำหนักที่ผลิต

เกรด ขนาด (มม.) น้ำหนักกิโลกรัมต่อเมตร
SD 30,
SD 40
and
SD 50
DB 6 0.222
DB 8 0.395
DB 10 0.616
DB 12 0.888
DB 16 1.578
DB 20 2.466
DB 22 2.984
DB 25 3.853
DB 28 4.834
DB 32 6.313
DB 36 7.99
DB 40 9.865
*มีเฉพาะขนาดที่กำหนดเท่านั้น