ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กรางไท

ประเภทการใช้งาน

เหล็กรางไท จะถูกใช้ในงานประตู, เหล็กดัด, สถาปัตยกรรมเหล็ก

ขนาดและน้ำหนักที่ผลิต

ขนาด ความหนา (มม.)
มม. 0.8 0.9 1
26x6
*สามารถสั่งทำนอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้ได้