ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กรางรถไฟ

ประเภทการใช้งาน

เหล็กฉาก โดยปกติจะถูกใช้ในงานโครงสร้างเครื่องจักร, งานถนน,รองรับน้ำหนัก และงานขนย้าย

ขนาดและความหนาที่ผลิต

สูง x กว้าง รุ่นน้ำหนัก กก./ม.
นิ้ว
3.687 x 3.687 22
3.129 x 3.129 15
2.750 x 2.750 12
2.625 x 2.625 10
2.500 x 2.500 9
2.000 x 2.000 6
*มีเฉพาะขนาดที่กำหนดเท่านั้น