ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กโครงคร่าวแปโมเนีย

ประเภทการใช้งาน

เหล็กโครงคร่าวแปโมเนีย จะถูกใช้ในงานฝ้าเพดาน, โครงคร่าว

ขนาดและความหนาที่ผลิต

ขนาด 60x24x24 มม.
ความหนา (มม.)
0.4 0.43 0.45 0.5 0.55
0.6 0.65 0.7 0.75 0.8
0.85 0.9 0.95 1 1.05
1.1 1.15 1.2 1.25 1.3
1.35 1.4      
*สามารถสั่งทำนอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้ได้