ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กแผ่นปั้มลาย

ประเภทการใช้งาน

เหล็กแผ่นปั้มลาย จะถูกใช้ในงานบันได, พื้น, หน้าต่าง และผนัง

ขนาดและความหนาที่ผลิต

ความหนา ขนาด (มม.)
มิลลิเมตร 1,219 x 2,440
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.3
2.5
2.7
2.8
3.2
3.3
3.8
4
*สามารถสั่งทำนอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้ได้