ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กฉากรีดร้อน

ประเภทการใช้งาน

เหล็กฉากรีดร้อน จะถูกใช้ในงานโครงสร้างเครื่องจักร, โครงสร้างอาคาร, งานบันได, พื้น, หน้าต่าง, ผนัง

ขนาดและความหนาที่ผลิต

ขนาด ความหนา (มม.)
มม. 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 19 20 25 35
25x25
 
 
30x30
 
 
40x40
 
45x45  
 
50x50
 
60x60  
 
65x65  
 
 
70x70  
 
75x75  
 
 
 
80x80  
 
90x90  
 
 
100x100  
 
 
120x120  
 
130x130  
 
 
 
150x150  
 
 
175x175  
 
 
200x200  
 
 
250x250  
คลิกตารางเพื่อขยาย *มีเฉพาะขนาดที่กำหนดเท่านั้น