ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กฉากเจาะรู

ประเภทการใช้งาน

เหล็กฉากเจาะรู ปกติจะใช้ในงานประตู, เหล็กดัด, สถาปัตยกรรมเหล็ก

ขนาดและความหนาที่ผลิต

ขนาด ความหนา (มม.)
มม. 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2
30x30x2000
30x30x3000
40x40x2000
40x40x3000
*ขนาดอื่นๆ อยู่ระหว่างขั้นตอนทดลองผลิต