ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กไอบีม

ประเภทการใช้งาน

เหล็กไอบีม จะถูกใช้ในงานโครงสร้างโรงงาน, โกดัง, โรงเก็บวัสดุ, รองรับโครงสร้างอาคาร, งานถนน, รองรับน้ำหนัก, งานขนย้าย

ขนาดและความหนาที่ผลิต

ขนาด ความหนา (มม.)
มม. 5 5.5 6 7 7.5 8 8.5 9 10 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
100x75
 
125x75  
 
150x75  
 
150x125  
 
180x100  
 
200x100  
 
200x150  
 
250x125  
 
 
300x150  
 
 
 
350x150  
 
 
400x150  
 
 
450x175  
 
 
600x190  
 
คลิกตารางเพื่อขยาย *มีเฉพาะขนาดที่กำหนดเท่านั้น