ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
ท่อแบน

ประเภทการใช้งาน

ท่อแบน จะถูกใช้ในงานโครงสร้างหลังคา, โครงสร้างโรงงาน, โกดัง, โรงเก็บวัสดุ และรองรับโครงสร้างอาคาร

ขนาดและความหนาที่ผลิต

คลิกตารางเพื่อขยาย
*สามารถสั่งทำนอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้ได้