ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กฉาก

ประเภทการใช้งาน

เหล็กฉาก โดยปกติจะถูกใช้ในงานโครงสร้างเครื่องจักรและโครงสร้างอาคาร

ขนาดและความหนาที่ผลิต

ขนาด ความหนา (มม.)
มิลลิเมตร 2.3 3.2
30x30
40x40
50x50
*สามารถสั่งทำนอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้ได้