ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กตัวยู

ประเภทการใช้งาน

เหล็กตัวยู จะถูกใช้ในงานโครงสร้างเครื่องจักรและโครงสร้างอาคาร

ขนาดและความหนาที่ผลิต

ขนาด ความหนา (มม.)
มม. 1.6 2.3 3.2 4
40x40x40  
 
50x25x10  
 
60x30x30
 
75x40x15  
 
80x40x40  
 
100x40x40  
 
100x50x15  
 
100x50x50  
 
120x40x40  
 
150x50x50  
 
200x50x50  
*สามารถสั่งทำนอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้ได้