ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
ท่อเฟอร์นิเจอร์

ประเภทการใช้งาน

ท่อเฟอร์นิเจอร์ จะถูกใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์เหล็ก และของใช้ทั่วไป

ขนาดและความหนาที่ผลิต

ความหนา ขนาด OD Ø
มม. 19 32 38 41 43 47 50 75
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.95
2
*สามารถสั่งทำนอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้ได้