ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
ท่อประปาปลายเรียบ

ประเภทการใช้งาน

ท่อประปาปลายเรียบ จะถูกใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์เหล็ก, ของใช้ทั่วไป, ท่อส่งน้ำ และท่อส่งของเหลวอื่นๆ

ขนาดและความหนาที่ผลิต

คลิกตารางเพื่อขยาย
*สามารถสั่งทำนอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้ได้