ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กดอกไม้

ประเภทการใช้งาน

เหล็กดอกไม้ คือ เหล็กเส้นแบนที่เจาะรู หัว-ท้าย นำมาประกอบกันเป็นรูปตัวเอ็ก(X) ใช้กับงานประตูยืด ตามอาคารพาณิชย์ เหล็กดอกไม้จากมีตัวสั้นกับตัวยาว

ขนาดและน้ำหนักที่ผลิต

แบบสั้น
รายละเอียด (มม.)
ระยะห่าง
จากจุด A
219
พิกัดรูเจาะ 6.2-6.4
พิกัดระยะ A 218-220
พิกัดระยะ
ที่จุด C
มากกว่า 3.50 ขึ้นไป
พิกัดความยาว B1 238±1
พิกัด
ความกว้าง
15.7-16.3
พิกัด
ความหนา
3.5-4.2
ความราบเรียบโดยวางกับพื้นเรียบ โก่งไม่เกินกว่า 0.2
ความตรงโดยวางกับพื้นเรียบ โค้ง / งอ ไม่เกิน 0.2
จำนวนน้ำหนักต่อมัด 25 กิโลกรัม
แบบยาว
รายละเอียด (มม.)
ระยะห่าง
จากจุด A
219
พิกัดรูเจาะ 6.2-6.4
พิกัดระยะ A 218-220
พิกัดระยะ
ที่จุด C
มากกว่า 3.50 ขึ้นไป
พิกัดความยาว B2 455±1
พิกัด
ความกว้าง
15.7-16.3
พิกัด
ความหนา
3.5-4.2
ความราบเรียบโดยวางกับพื้นเรียบ โก่งไม่เกินกว่า 0.2
ความตรงโดยวางกับพื้นเรียบ โค้ง / งอ ไม่เกิน 0.3
จำนวนน้ำหนักต่อมัด 36 กิโลกรัม

รายละเอียดเพิ่มเติม

  1. ครีบเหล็กของการปั๊ม ต้องไม่สูงเกิน 0.5 มม. และต้องอยู่ด้านเดียวกัน
  2. เหล็กแบนรีดต้องไม่มีรอยแตกลึกแยกชั้น (ปัญหาของวัตถุดิบ) โดยสังเกตุ ถ้ามีจะพบอยู่ที่ตรงกลางขแงความหนาและเป็นทางยาวตลอดสั้น