ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กแผ่นหนา

ประเภทการใช้งาน

เหล็กแผ่นหนา จะถูกใช้ในงานโครงสร้างเครื่องจักร, โครงสร้างอาคาร, งานบันได, พื้น, หน้าต่าง และผนัง

ขนาดและความหนาที่ผลิต

Grade ชนิดของขอบ ความหนา ความกว้าง ความยาว
SS400 Mill edge 3.50 จนถึง 50 มม. 800 จนถึง 1600 มม. 2000 จนถึง 6096 มม.
SM440 Cut edge
HR1 CQ
อื่นๆ  
*มีเฉพาะขนาดที่กำหนดเท่านั้น