ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กแบนรีดร้อน

ประเภทการใช้งาน

เหล็กแบนรีดร้อน จะถูกใช้ในงานโครงสร้างโรงงาน, โกดัง, โรงเก็บวัสดุ, รองรับโครงสร้างอาคาร, งานประตู, เหล็กดัด, สถาปัตยกรรมเหล็ก, งานถนน, รองรับน้ำหนัก, งานขนย้าย

ขนาด, ความหนา, และน้ำหนักที่ผลิต

ขนาด รุ่นความหนา
มิลลิเมตร 3 4 4.5 5 6 8 9 10 12 15 20 30
น้ำหนักกิโลกรัมต่อเมตร
10 0.236 0.314 - 0.393 0.471 - - - - - - -
12 0.283 0.377 0.425 0.471 0.565 0.754 - - - - - -
16 0.377 0.502 0.565 0.628 0.754 1 - - - - - -
20 0.471 0.628 0.706 0.785 0.942 1.26 - 1.56 - - - -
25 0.589 0.705 0.884 0.981 1.18 1.57 1.769 1.96 2.36 - - -
30 0.707 0.942 1.06 1.18 1.41 1.88 2.121 2.36 2.83 3.73 - -
40 0.942 1.26 1.41 1.57 1.88 - 2.826 3.14 - 4.71 - -
50 1.18 - 1.77 1.96 2.36 - 3.54 3.93 - 5.89 7.85 -
60 - - - - 2.83 - 4.3 4.71 - 7.07 9.42 14.1
65 - - - - 3.06 - 4.59 - - - - -
75 1.76 - - - 3.53 - 5.28 5.89 - 8.83 11.8 17.7
100 2.36 - - - 4.71 - 7.08 7.85 - 11.8 15.7 23.6
คลิกตารางเพื่อขยาย *มีเฉพาะขนาดที่กำหนดเท่านั้น