ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
ท่อประปาปลายเกลียว

ประเภทการใช้งาน

ท่อประปาปลายเกลียว จะถูกใช้เป็นท่อส่งน้ำ และท่อส่งของเหลวอื่นๆ

ขนาดและความหนาที่ผลิต

นิ้ว ขนาดระบุ (DN) ความหนา (มม.)
1.8 2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.6 4 4.5 5 5.4
ؼ 8
 
 
 
Ø⅜ 10
 
 
 
ؽ 15  
 
 
 
ؾ 20  
 
 
Ø1 25  
 
 
 
Ø1¼ 32  
 
 
 
Ø1½ 40  
 
 
Ø2 50  
 
 
 
Ø2½ 65  
 
 
Ø3 80  
 
 
 
Ø4 100  
 
 
Ø5 125  
Ø6 150  
คลิกตารางเพื่อขยาย
Light tube
Medium tube
Heavy tube