ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กสังกะสีรูปเหล็กฉาก

ประเภทการใช้งาน

เหล็กสังกะสีรูปเหล็กฉาก จะถูกใช้ในงานโครงสร้างเครื่องจักร, งานเฟอร์นิเจอร์เหล็ก, ของใช้ทั่วไป, งานบันได, พื้น, หน้าต่าง, ผนัง, งานประตู, เหล็กดัด, และสถาปัตยกรรมเหล็ก

ขนาดและความหนาที่ผลิต

ขนาด ความหนา (มม.)
มม. 1.6 1.7 1.8 1.9 1.95 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2
20x20
25x25
30x30  
40x40      
50x50      
คลิกตารางเพื่อขยาย *สามารถสั่งทำนอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้ได้