ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กเอชบีม

ประเภทการใช้งาน

เหล็กเอชบีม จะถูกใช้ในงานโครงสร้างโรงงาน, โกดัง, โรงเก็บวัสดุ, รองรับโครงสร้างอาคาร, งานถนน, รองรับน้ำหนัก, งานขนย้าย

ขนาดและความหนาที่ผลิต

ขนาด ความหนา (มม.)
มม. 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 45
100x50  
 
100x100  
 
125x60  
 
125x125  
 
148x100  
 
150x75  
 
150x150  
 
175x90  
 
175x175  
 
194x150  
 
198x99
 
200x100  
 
200x200  
 
200x204  
 
208x202  
 
244x175  
 
244x252  
 
248x124  
 
248x249  
 
250x125  
 
มม. 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 45
250x250  
 
250x255  
 
294x200  
 
294x302  
 
298x149  
 
298x201  
 
298x299  
 
300x150  
 
300x300  
 
300x305  
 
304x301  
 
336x249  
 
338x351  
 
340x250  
 
344x348  
 
344x354  
 
346x174  
 
350x175  
 
350x350  
 
350x357  
 
มม. 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 45
354x176  
 
386x299  
 
388x402  
 
390x300  
 
394x388  
 
396x199  
 
400x200  
 
400x400  
 
400x408  
 
404x201  
 
411x405  
 
428x407  
 
434x299  
 
440x300  
 
446x199  
 
446x300  
 
450x200  
 
456x201  
 
458x417  
 
482x300  
 
มม. 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 45
488x300  
 
494x302  
 
496x199  
 
498x432  
500x200  
 
506x201  
 
582x300  
 
588x300  
 
594x302  
 
596x199  
 
600x200  
 
606x201  
 
612x202  
 
692x300  
 
700x300  
 
792x300  
 
800x300  
 
890x299  
 
900x300  
 
912x302  
 
คลิกตารางเพื่อขยาย *มีเฉพาะขนาดที่กำหนดเท่านั้น