ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กเส้นกลม

ประเภทการใช้งาน

เหล็กเส้นกลม จะถูกใช้ในงานโครงสร้างโรงงาน, โกดัง, โรงเก็บวัสดุ, รองรับโครงสร้างอาคาร

เกรด, ขนาด และน้ำหนักที่ผลิต

เกรด ขนาด (มม.) น้ำหนักกิโลกรัมต่อเมตร
SR 24 RB 6 0.222
RB 8 0.395
RB 9 0.499
RB 10 0.616
RB 12 0.888
RB 15 1.387
RB 19 2.226
RB 22 2.984
RB 25 3.853
RB 28 4.834
RB 34 7.127
*มีเฉพาะขนาดที่กำหนดเท่านั้น