ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
บริการของเรา

จากนโยบายการเป็น บริการอย่างครบวงจร ที่มีผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณทุกประเภท เช่น เหล็กรูปตัวซี ท่อเหล็กประเภทต่างๆ ท่อประปา เหล็กฉาก เหล็กรางหนา เหล็กแผ่น เหล็กเส้นกลม เหล็กเอชบีม เหล็กแบน ฯลฯ ซึ่งทำให้ลุกค้าได้รับความสะดวกในการจัดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพจากแหล่งเดียวภายใต้เวลาที่เหมาะสม นอกเหนือจากสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการด้านการจัดจำหน่าย การตลาดและการบริการ เช่น การรับสลิต,การรับตัดและพับขึ้นรูป ให้เป็นไปตามลักษณะและขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนการให้คำปรึกษาและติดตามผลจากการใช้งานของลูกค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงนโยบายที่มุ่งมั่นในการให้บริการการขนส่งที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา

“นอกเหนือจากการผลิตและจำหน่ายเหล็กทั่วไปแล้ว ทางบริษัทฯ สามารถให้บริการงานตัดเหล็กแผ่นตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ ทั้งเหล็กแผ่นดำ เหล็กแผ่นขาว เหล็กแผ่นซิ้งค์ เหล็กแผ่นสังกะสี เป็นต้น” มากไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีบริการงานพับ ตามประเภทและขนาดที่ลูกค้าต้องการ เช่น เหล็กตัวซีพับ ฉากพับ รางพับ