ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กโครงคร่าวซีลาย

ประเภทการใช้งาน

เหล็กโครงคร่าวซีลาย จะถูกใช้ในงานฝ้าเพดาน, โครงคร่าว

ขนาดและความหนาที่ผลิต

ขนาด 36x11x5 มม.
ความหนา (มม.)
0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
0.5 0.55      
*สามารถสั่งทำนอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้ได้