ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กสังกะสีรูปตัวซี

ประเภทการใช้งาน

เหล็กสังกะสีรูปตัวซี จะถูกใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างหลังคาและรองรับโครงสร้างอาคาร

ขนาดและความหนาที่ผลิต

ความหนา
(มม.)
ขนาดของตัวซี
นิ้ว 3 4 5 6
มม. 75x45x15 100x50x20 125x50x20 150x50x20
0.8  
 
0.9  
 
1  
 
1.2  
 
1.3  
 
1.4  
 
1.5  
 
1.6  
 
1.7  
1.8  
1.9  
2  
2.1  
2.2  
2.3  
2.4  
2.5  
2.6  
2.7  
2.8  
2.9  
3  
3.1  
3.2  
คลิกตารางเพื่อขยาย *สามารถสั่งทำนอกเหนือจากข้อมูลที่กำหนดไว้ได้