ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กแผ่นลายรีดร้อน

ประเภทการใช้งาน

เหล็กแผ่นลายรีดร้อน จะถูกใช้ในงานบันได, พื้น, หน้าต่าง, ผนัง, งานถนน, รองรับน้ำหนัก และงานขนย้าย

ขนาดและความหนาที่ผลิต

คลิกตารางเพื่อขยาย
ที่มีจำหน่าย
ตกลงกันได้