ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

ประเภทการใช้งาน

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน จะถูกใช้ในงานบันได, พื้น, หน้าต่าง, ผนัง, งานประตู, เหล็กดัด, สถาปัตยกรรมเหล็ก

ขนาดและน้ำหนักที่ผลิต

ขนาด (มม.) น้ำหนักกิโลกรัมต่อเมตร
6 0.28
9 0.64
12 1.13
19 2.01
22 2.84
25 3.8
30 4.91
40 7.06
16 12.6
*มีเฉพาะขนาดที่กำหนดเท่านั้น