ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ
เกี่ยวกับเรา

เกรดเหล็กรีดร้อน/รีดเย็น ที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมไทย

เหล็กแผ่นรีดร้อน

เกรด หมายเหตุ
SPHC SPHD
JIS G 3131
SS400
JIS G 3101
SAPH 310/400/440
JIS G 3113
กัดล้างดำ
SPHC SPHD SPHE
JIS G 3132
SPHT 3 SPHT 4
JIS G 3134
SPFH 490 / 540 / 590 / 540Y / 590Y

เหล็กแผ่นรีดเย็น

เกรด หมายเหตุ
SPFC
JIS G 3135
D = Dull Finish
490 / 540 / 590 / 490Y / 540Y / 590Y
B = Bright Finish
780Y/980Y
A = As anneal
SPCC SPCD SPCE SPCEN
S = Normal refining
SSPDX
N = Non-againg is guarantee
SPRC 340 LS/BH

เหล็กแผ่นชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า

เกรด หมายเหตุ
SECC SECD
JIS G 3313
C = Chromate treatment
P = Phosphate treatment
O = Oiling

เหล็กแผ่นชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

เกรด หมายเหตุ
SGCC SGCH SGCD1/2/3
JIS G 3302
R = Regular spangle
Z = Minimized spangle

เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ

เกรด
SWRM 6/8/10/12
JIS G 3505

อื่นๆ

เกรด
SUYB 0/1/2/3
JIS G 2503
SUYB 0/1/2/3
JIS G 2503
SUYP 0/1/2/3
JIS G 2504
NMWE
JIS G 2507
Non-Oriented Magnetic Steel and Strip
JIS G 2552
Grain-Oriented Magnetic Steel and Strip
JIS G 2553
P 40 / 50 / 60 / 65