ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ฉาก แท่ง&เส้น โครงหลังคา คาน ราง ตกแต่ง ท่อ แผ่น รางรถไฟ

ยาวนานกว่า 30 ปี ที่เรา
นำเข้า ผลิต แปรรูป และจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ที่ได้มาตรฐาน เหมาะแก่การใช้งาน

บริษัท รัชดาวัสดุก่อสร้าง จำกัด

ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่าย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและดำเนินกิจการ มานานกว่า 30 ปี ซึ่งมีนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบ การบริการอย่างครบวงจร โดยบริษัททำหน้าที่เป็นผู้นำเข้า / ผู้ผลิต / แปรรูป และจัดจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กรูปตัวซี, ท่อเหล็กกลม, ท่อเหล็กเหลี่ยม, เหล็กแผ่น และเหล็กฉาก ฯลฯ ซึ่งทำให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากที่สุด แห่งหนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งบริษัทยังมีการบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบ ในด้านการจัดส่งสินค้าที่สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด